Dofinansowanie dla rolnika na fotowoltaikę i pompę ciepła

AgroEnergia 2021-2023 to program rządowy OZE oferujący wsparcie finansowe dla rolników, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Budżet programu wynosi 200 mln zł, dlatego warto rozważyć skorzystanie z dotacji już teraz i zaopatrzyć
swoje gospodarstwo rolne w darmową energię elektryczną i ciepło.

Dotacje i niskoprocentowe pożyczki dla rolników na fotowoltaikę i pompy ciepła

Dla jakich gospodarstw rolnych program AgroEnergia jest dostępny?

Nabór trwa do 15 grudnia 2023 roku i obejmuje formę dotacji lub pożyczki, w zależności od kwoty przyznanej wsparcia.
Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych między 1 ha a 300 ha,
prowadzące osobiście gospodarstwo rolnicze przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku, są uprawnione do udziału w programie.

Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika na dachu obory lub stodołyźródło: naszarola.pl

Rolnictwo to sektor o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, szacuje się, że pochłania 12% (i więcej) produkcji energii, średnia europejska w tym zakresie wynosi 5-6%.
Zarówno hodowla zwierząt, jak i uprawa produktów rolnych generują duże zużycie energii.
Każda z tych działalności ma indywidualne procesy i różne potrzeby energetyczne, ale jedno jest pewne – generują one duże koszty związane z zakupem energii elektrycznej.
Prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa wiąże się z koniecznością inwestycji w urządzenia optymalizujące produkcję oraz zaspokojenie stale
rosnącego zapotrzebowania na energię.
Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na dachu stodół, hal, ferm lub na gruncie.

Firma PROSAT chętnie pomoże w kwestii doboru, wypełnienia wniosków i zgłoszeń,wykonania instalacji fotowoltaicznej ⚡ lub pompy ciepła ♨️ dla danego gospodarstwa rolnego oraz zapewni obsługę dokumentacji w sprawie dotacji/pożyczki w programie AgroEnergia na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
Wystarczy wypełnić darmowy formularz wyceny lub podjechać do oddziału firmy PROSAT w Raciborzu, aby ustalić szczegóły i rozpocząć proces inwestycji w tanią energię dla swojego gospodarstwa.

Pompa ciepła dla rolnika

Oprócz tradycyjnego zastosowania pompy ciepła powietrze-woda typu sprężarkowego w rolnictwie, istnieje możliwość wykorzystania pozyskiwania ciepła w inny sposób.
Pompa ciepła znajduje szerokie zastosowanie w rolnictwie, szczególnie w przypadku alternatywnych systemów grzewczych i chłodniczych, a także w przypadku wykorzystania
ciepła odpadowego.

Odzysk ciepła z powietrza obory inwentarza zwierząt hodowlanych

Ciepło odpadowe, które można odzyskać za pomocą pompy ciepła, pochodzi m.in. z podgrzanego, wilgotnego powietrza wychodzącego z suszarni,
schłodzonych produktów rolnych, powietrza wentylacyjnego z budynków zapewniających odpowiednią wilgotność (np. budynki inwentarskie, obiekty ogrodnicze)
oraz odchodów zwierzęcych w postaci stałej (obornik) i ciekłej (np. zbiornik na gnojowicę – najwydajniejsza forma odzysku ciepła).
Pompa ciepła może być wykorzystana do ogrzewania budynków mieszkalnych lub podgrzewania wody użytkowej o temperaturze nawet +60°C.

Odnawialne ciepło, odzyskane za pomocą pompy ciepła, może być wykorzystane do różnych celów, takich jak podgrzewanie wody technologicznej, osuszanie powietrza w suszarniach, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego doprowadzanego z zewnątrz do pomieszczeń produkcyjnych, bezpośrednie ogrzewanie obiektów produkcyjnych (np. szklarnie, tunele foliowe) oraz w procesach w przemyśle rolno-spożywczym.

Pompa ciepła w oborze

W gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, standardowo stosuje się instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, gospodarskich i innych. Dlatego też, w przypadku budowy systemu do pozyskiwania ciepła, konieczne jest jedynie poniesienie kosztów zakupu pompy ciepła i zbiornika akumulacyjnego na wodę grzewczą oraz kosztów instalacyjnych.

Rozwiązania techniczne są dostosowywane indywidualnie do każdego przypadku, dlatego w celu wyboru odpowiedniej instalacji należy skonsultować się z producentem pomp ciepła. Pozyskiwanie i ponowne wykorzystanie energii cieplnej w gospodarstwach rolnych, w produkcji zwierzęcej, jest uzasadnionym działaniem.

Jednym z potencjalnych źródeł ciepła dla pompy ciepła jest budynek inwentarski, w którym prowadzi się produkcję zwierzęcą na głębokiej ściółce.
Procesy fermentacyjne zachodzące w podłożach egzotermicznych w głębokiej ściółce powodują wzrost temperatury, nawet do 50°C.
Warunki termiczne obornika są stabilne przez cały cykl produkcyjny, a wydzielane ciepło nie zakłóca procesu fermentacji.
Energia cieplna może być wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania budynków socjalnych i inwentarskich, a nawet ogrzewania budynków mieszkalnych. Średnia roczna moc cieplna z 1 m² powierzchni głębokiej ściółki wynosi 20,16 W.

Innym przykładem jest wykorzystanie ciepła zawartego w gnojowicy. Realizacja tego rozwiązania jako dolnego źródła ciepła wymaga instalacji zbiornika gnojowicy pod podłogą (w przypadku systemu utrzymania zwierząt na stanowiskach bezściółkowych) wraz z systemem napowietrzania.

Proces napowietrzania powoduje fermentację tlenową, która generuje ciepło (minimalna temperatura na dnie chlewni w okresie zimowym wynosi 25-27°C). Na dnie zbiornika umieszcza się wymiennik wykonany z przewodów polietylenowych, które są podłączone do pompy ciepła jako dolne źródło ciepła.
W tym modelu najpraktyczniejszym sposobem wykorzystania ciepła odpadowego jest zaprojektowanie odpowiednich pętli przewodów zanurzonych w betonie lub lepszym w postaci wymiennika unoszącym się w gnojowicy przy powierzchni. Inny alternatywny sposób wykorzystania energii odpadowej w produkcji zwierzęcej polega na odzyskiwaniu ciepła podczas wentylacji obory. Przyjmuje się, że moc cieplna pochodząca od jednego bydła zawarta w wylotowym powietrzu wynosi od 200 W do 500 W.

Jak odzyskać ciepło z chowu bydła

Korzyści z odzysku ciepła z gnojowicy

Oprócz samego faktu odzysku ciepła i użycia go w innym miejscu schłodzenie gnojowicy na wiele zalet:

  • redukcja amoniaku do 75%
  • zatrzymanie tlenu w gnojowicy (tlenowy rozkład gnojowicy)
  • redukcja odorów do 15%
  • redukcja oparów amoniaku w atmosferze obory dla większego komfortu bydła i pracowników

Koncepcja wymiennika ciepła do odzysku ciepła z gnojowicy i ekskrementów zwierząt hodowlanych
Odzysk ciepła z obory przy pomocy pompy ciepła i fotowoltaiki
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVRMH5vc3Nw

Kolejnym niskotemperaturowym źródłem energii jest ciepłe powietrze wychodzące z budynku inwentarskiego przez kanał wentylacyjny, jest ono jednak mniej
wydajnym źródłem ciepła niż te pozyskiwane z płynnych form ekskrementów zwierząt hodowlanych.
Według dostępnej literatury inwestycja w taki układ pompy ciepła jest uzasadniona, gdy obsada bydła wynosi przynajmniej 40-50 krów.