Aktualności | PROSAT - kotły, piece, fotowoltaika, kosiarki, AGD-RTV - Racibórz, Krzyżanowice, Kietrz

All posts in Aktualności

Najświeższe wiadomości i wydarzenia z firmy PROSAT.

Czyste Powietrze+ w Raciborzu – jak dostać pieniądze dotacji przed modernizacją kotłowni

Prefinansowanie inwestycji w programie Czyste Powietrze+

Termin programu Czyste Powietrze+

Jeśli nie masz własnych środków na zrealizowanie inwestycji
Programu Czyste Powietrze – możesz skorzystać z PREFINANSOWANIA!
Czyli nawet do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji może być
jeszcze przed rozpoczęciem remontu w Twojej kieszeni! A to wszystko możliwe aż do 2027 r.

Szczegółowe informacje dotyczące kwot dofinansowania oraz
formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie
https://czystepowietrze.gov.pl/. Poniżej zaś w wielkim skrócie najistotniejsze informacje programu dotacji z wsparciem lokalnym dla mieszkańców miasta Raciborza powiatu raciborskiego i okolic oraz Kietrza powiatu głubczyckiego.

Program „Czyste Powietrze” z nowym prefinansowaniem staje się jeszcze bardziej dostępny i efektywny, wspierając właścicieli domów jednorodzinnych w szybkiej i ekologicznej modernizacji. Wdrażane rozwiązania finansowe mają na celu skuteczną eliminację smogu w Polsce poprzez wymianę starych pieców na paliwa stałe.

Kluczowe informacje programu Czyste powietrze+

 • Prefinansowanie wynosi do 50% maksymalnej kwoty dotacji.
 • Program „Czyste Powietrze” od września 2018 r. stale się rozwija, uwzględniając zmienne warunki rynkowe i geopolityczne.
 • Cel programu to wspieranie wymiany starych pieców na paliwa stałe na bardziej ekologiczne źródła ciepła, razem z termomodernizacją budynków mieszkalnych.
 • Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa, ogłasza nowy program o nazwie „Czyste Powietrze +” z prefinansowaniem, które ma pomóc osobom najuboższym.
 • Łączna kwota przeznaczona na działanie wynosi 1,8 miliarda złotych.
 • Szacuje się, że ponad 37 tysięcy rodzin w Polsce skorzysta z programu, przechodząc na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.

Szczegóły dotyczące prefinansowania w programie Czyste powietrze+ w Raciborzu

 • Prefinansowanie dostępne dla nowych wnioskodawców w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”.
 • Warunkiem wypłaty prefinansowania jest umowa z wykonawcą na przeprowadzenie prac.
 • Możliwość zawarcia do trzech umów z wykonawcami.
 • Prefinansowanie do 50% najwyższej możliwej kwoty dotacji, wypłacane na konto wykonawcy zgodnie z warunkami programu.

Wysokość dofinansowania dotacji programu Czyste Powietrze+Proces składania wniosków Czystego Powietrza w Raciborzu

 • Wnioski składane za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW, z możliwością podpisania elektronicznie.
 • Rozpatrzenie wniosku trwa do 14 dni, a transza zaliczkowa na konto wykonawcy jest uruchamiana w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy.
 • Właściciel składa wniosek o płatność po zakończeniu prac, a rozpatrzenie i wypłata pozostałych środków powinny nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia dokumentów.

Warunki dofinansowania programu dotacji Czyste Powietrze+

Potrzebujesz doradztwa lub pomocy w złożeniu wniosku? Nie martw się – zajmiemy się tym wszystkim! Projektem, papierologią, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem

Zadzwoń, napisz lub odwiedź Nas po więcej

885 890 111

Racibórz, ul. Rudzka 107, 1 piętro

Kto finansuje Program Czyste Powietrze+

Kotły na węgiel, drewno, ekogroszek i pellet w Kietrzu – Dni otwarte z STALMARK

Prezentacja kotłów na węgiel, drewno, groszek i pellet w Kietrzu

Kolejna edycja dni otwartych Kietrz 2023 z firmą STALMARK, polskim potentatem kotłów na paliwa stałe, posiadającym w ofercie kotły zasypowe, ręcznej obsługi na węgiel lub drewno i spełniające wymogi ustawy antysmogowej, ekoprojektu.

Kotły pelletowe są dalej dostępne w formie dotacji „Czyste Powietrze”, a modele oferowane przez STALMARK posiadają jej najwyższy (podwyższony) poziom dotacji, dzięki znakomitym wynikom badań emisji spalin potwierdzonymi certyfikatami. Jeżeli celujesz w najwyższą formę dotacji w kotłach na pellet, to te modele spełniają ten wymóg: STALMARK EKO SILVER, STALMARK EKO BOX. Zobacz pełną i aktualną listę kotłów STALMARK dostępną w KIETRZU i na terenie woj. opolskiego lub odwiedź nasze stoisko.

Kolejnym wystawcą jest HEWALEX, polski producent pomp ciepła, który jako jedyny w ofercie serii PCCO MONO nie wymaga zalewania układu po stronie jednostki zewnętrznej glikolem przy zachowaniu gwarancji oraz ochrony przez zamarzaniem.

Ponadto na wydarzeniu: konkursy z nagrodami, grill, ciastko i kawa oraz fachowe doradztwo przy planowaniu inwestycji lub modernizacji swojej kotłowni.

Zapraszamy 15 września 2023 od godz. 09:00 do 16:00 na parking oddziału PROSAT Kietrz


Fotowoltaika i pompy ciepła dla gospodarstw rolnych

Dofinansowanie dla rolnika na fotowoltaikę i pompę ciepła

AgroEnergia 2021-2023 to program rządowy OZE oferujący wsparcie finansowe dla rolników, którzy chcą zainstalować panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Budżet programu wynosi 200 mln zł, dlatego warto rozważyć skorzystanie z dotacji już teraz i zaopatrzyć
swoje gospodarstwo rolne w darmową energię elektryczną i ciepło.

Dotacje i niskoprocentowe pożyczki dla rolników na fotowoltaikę i pompy ciepła

Dla jakich gospodarstw rolnych program AgroEnergia jest dostępny?

Nabór trwa do 15 grudnia 2023 roku i obejmuje formę dotacji lub pożyczki, w zależności od kwoty przyznanej wsparcia.
Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych między 1 ha a 300 ha,
prowadzące osobiście gospodarstwo rolnicze przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku, są uprawnione do udziału w programie.

Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika na dachu obory lub stodołyźródło: naszarola.pl

Rolnictwo to sektor o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, szacuje się, że pochłania 12% (i więcej) produkcji energii, średnia europejska w tym zakresie wynosi 5-6%.
Zarówno hodowla zwierząt, jak i uprawa produktów rolnych generują duże zużycie energii.
Każda z tych działalności ma indywidualne procesy i różne potrzeby energetyczne, ale jedno jest pewne – generują one duże koszty związane z zakupem energii elektrycznej.
Prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa wiąże się z koniecznością inwestycji w urządzenia optymalizujące produkcję oraz zaspokojenie stale
rosnącego zapotrzebowania na energię.
Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na dachu stodół, hal, ferm lub na gruncie.

Firma PROSAT chętnie pomoże w kwestii doboru, wypełnienia wniosków i zgłoszeń,wykonania instalacji fotowoltaicznej ⚡ lub pompy ciepła ♨️ dla danego gospodarstwa rolnego oraz zapewni obsługę dokumentacji w sprawie dotacji/pożyczki w programie AgroEnergia na terenie woj. śląskiego i opolskiego.
Wystarczy wypełnić darmowy formularz wyceny lub podjechać do oddziału firmy PROSAT w Raciborzu, aby ustalić szczegóły i rozpocząć proces inwestycji w tanią energię dla swojego gospodarstwa.

Pompa ciepła dla rolnika

Oprócz tradycyjnego zastosowania pompy ciepła powietrze-woda typu sprężarkowego w rolnictwie, istnieje możliwość wykorzystania pozyskiwania ciepła w inny sposób.
Pompa ciepła znajduje szerokie zastosowanie w rolnictwie, szczególnie w przypadku alternatywnych systemów grzewczych i chłodniczych, a także w przypadku wykorzystania
ciepła odpadowego.

Odzysk ciepła z powietrza obory inwentarza zwierząt hodowlanych

Ciepło odpadowe, które można odzyskać za pomocą pompy ciepła, pochodzi m.in. z podgrzanego, wilgotnego powietrza wychodzącego z suszarni,
schłodzonych produktów rolnych, powietrza wentylacyjnego z budynków zapewniających odpowiednią wilgotność (np. budynki inwentarskie, obiekty ogrodnicze)
oraz odchodów zwierzęcych w postaci stałej (obornik) i ciekłej (np. zbiornik na gnojowicę – najwydajniejsza forma odzysku ciepła).
Pompa ciepła może być wykorzystana do ogrzewania budynków mieszkalnych lub podgrzewania wody użytkowej o temperaturze nawet +60°C.

Odnawialne ciepło, odzyskane za pomocą pompy ciepła, może być wykorzystane do różnych celów, takich jak podgrzewanie wody technologicznej, osuszanie powietrza w suszarniach, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego doprowadzanego z zewnątrz do pomieszczeń produkcyjnych, bezpośrednie ogrzewanie obiektów produkcyjnych (np. szklarnie, tunele foliowe) oraz w procesach w przemyśle rolno-spożywczym.

Pompa ciepła w oborze

W gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, standardowo stosuje się instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, gospodarskich i innych. Dlatego też, w przypadku budowy systemu do pozyskiwania ciepła, konieczne jest jedynie poniesienie kosztów zakupu pompy ciepła i zbiornika akumulacyjnego na wodę grzewczą oraz kosztów instalacyjnych.

Rozwiązania techniczne są dostosowywane indywidualnie do każdego przypadku, dlatego w celu wyboru odpowiedniej instalacji należy skonsultować się z producentem pomp ciepła. Pozyskiwanie i ponowne wykorzystanie energii cieplnej w gospodarstwach rolnych, w produkcji zwierzęcej, jest uzasadnionym działaniem.

Jednym z potencjalnych źródeł ciepła dla pompy ciepła jest budynek inwentarski, w którym prowadzi się produkcję zwierzęcą na głębokiej ściółce.
Procesy fermentacyjne zachodzące w podłożach egzotermicznych w głębokiej ściółce powodują wzrost temperatury, nawet do 50°C.
Warunki termiczne obornika są stabilne przez cały cykl produkcyjny, a wydzielane ciepło nie zakłóca procesu fermentacji.
Energia cieplna może być wykorzystana do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania budynków socjalnych i inwentarskich, a nawet ogrzewania budynków mieszkalnych. Średnia roczna moc cieplna z 1 m² powierzchni głębokiej ściółki wynosi 20,16 W.

Innym przykładem jest wykorzystanie ciepła zawartego w gnojowicy. Realizacja tego rozwiązania jako dolnego źródła ciepła wymaga instalacji zbiornika gnojowicy pod podłogą (w przypadku systemu utrzymania zwierząt na stanowiskach bezściółkowych) wraz z systemem napowietrzania.

Proces napowietrzania powoduje fermentację tlenową, która generuje ciepło (minimalna temperatura na dnie chlewni w okresie zimowym wynosi 25-27°C). Na dnie zbiornika umieszcza się wymiennik wykonany z przewodów polietylenowych, które są podłączone do pompy ciepła jako dolne źródło ciepła.
W tym modelu najpraktyczniejszym sposobem wykorzystania ciepła odpadowego jest zaprojektowanie odpowiednich pętli przewodów zanurzonych w betonie lub lepszym w postaci wymiennika unoszącym się w gnojowicy przy powierzchni. Inny alternatywny sposób wykorzystania energii odpadowej w produkcji zwierzęcej polega na odzyskiwaniu ciepła podczas wentylacji obory. Przyjmuje się, że moc cieplna pochodząca od jednego bydła zawarta w wylotowym powietrzu wynosi od 200 W do 500 W.

Jak odzyskać ciepło z chowu bydła

Korzyści z odzysku ciepła z gnojowicy

Oprócz samego faktu odzysku ciepła i użycia go w innym miejscu schłodzenie gnojowicy na wiele zalet:

 • redukcja amoniaku do 75%
 • zatrzymanie tlenu w gnojowicy (tlenowy rozkład gnojowicy)
 • redukcja odorów do 15%
 • redukcja oparów amoniaku w atmosferze obory dla większego komfortu bydła i pracowników

Koncepcja wymiennika ciepła do odzysku ciepła z gnojowicy i ekskrementów zwierząt hodowlanych
Odzysk ciepła z obory przy pomocy pompy ciepła i fotowoltaiki
źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TVRMH5vc3Nw

Kolejnym niskotemperaturowym źródłem energii jest ciepłe powietrze wychodzące z budynku inwentarskiego przez kanał wentylacyjny, jest ono jednak mniej
wydajnym źródłem ciepła niż te pozyskiwane z płynnych form ekskrementów zwierząt hodowlanych.
Według dostępnej literatury inwestycja w taki układ pompy ciepła jest uzasadniona, gdy obsada bydła wynosi przynajmniej 40-50 krów.

10 lat PROSAT w Racibórz przy ul. Rudzkiej 107

Urodziny PROSAT w Raciborzu to okazja by skorzystać z rabatów, korzystnych RAT, porad ekspertów. Zobaczyć wystawę towarów, pokaz sprzętu i wziąć udział w konkursach.

Czytaj całość

Program „Czyste Powietrze” edycja 2023

Dotacje na pompy ciepła, mikroinstalacje fotowoltaiczne,instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,audyt energetyczny,kotły zagazowujące drewno, kotły na pellet drzewny, ogrzewanie elektryczne, kotły gazowe, gruntowe pompy ciepła

Czytaj całość

PROSAT wyłącznym dystrybutorem robotów koszących Mammotion w Polsce


Z przyjemnością informujemy, że firma PROSAT FOJCIK Spółka Jawna jest teraz wyłącznym dystrybutorem robotów koszących Mammotion w Polsce.
Kosiarki Mammotion to prawdziwa przyszłość w dziedzinie zrobotyzowanych kosiarek do trawy do użytku domowego i profesjonalnego.

Wiosną 2023 roku wprowadzimy na rynek kosiarkę automatyczną Luba, opracowaną przez Mammotion.

Mammotion zajmuje się rozwojem najnowocześniejszych autonomicznych kosiarek do trawy. Główni członkowie zespołu Mammotion w Shenzhen pochodzą z wiodących firm zajmujących się rozwojem robotów i dronów (UAV). 

W przeciwieństwie do innych kosiarek automatycznych, Luba nie wymaga instalacji i zakopywania kabli obwodowych. Pozwala to na szybką i łatwą instalację bez konieczności żmudnego kopania lub zakopywania kabli, a także eliminuje możliwość przyszłych przerw w kablu i koniecznych napraw.

Baza ładująca wyposażona jest w zaawansowany system lokalizacyjny RTK, który pozwala określić jej położenie z dokładnością do 2 cm w ustalonych granicach. Do nawigacji Luba wykorzystuje globalny system nawigacji satelitarnej, w skład którego wchodzi GPS+GLONASS+BEIDOU+GALILEO. Dzięki temu zaawansowanemu systemowi nawigacji Luba porusza się po trawniku dokładnie, bardzo sprawnie i oszczędza energię.

Cztery czujniki ultradźwiękowe mają pole widzenia 220 stopni i gwarantują, że Luba nie uderzy w przeszkodę. Są one tak precyzyjne, że Luba potrafi omijać nawet małe przedmioty. Luba występuje w wersjach z napędem na cztery koła i na dwa koła, co pozwala robotowi sprawnie poruszać się po każdym terenie i radzić sobie w razie potrzeby ze stromymi zboczami.

 
 

 

 

 

 
 

Luba posiada własną aplikację mobilną, która umożliwia precyzyjne zaprogramowanie jej działania. Na mapie w aplikacji można wyznaczyć do dziesięciu stref, a dla każdej z nich ustawić indywidualną wysokość koszenia trawy, jak również zaprogramować czas koszenia. Ponadto można łatwo wyznaczyć strefy zakazu wstępu.

W przypadku słabej baterii, Luba powróci do garażu, aby się naładować. Po naładowaniu automatycznie kontynuuje koszenie trawy tam, gdzie wcześniej skończyła. Wbudowany akumulator o pojemności 10Ah wystarcza na skoszenie powierzchni do 5000 m2.

Luba jest wodoodporna (IPX6), a czujnik deszczu automatycznie kieruje Lubę do bazy ładującej, jeśli zaczyna padać.

Luba posiada system antykradzieżowy, który automatycznie blokuje kosiarkę, gdy ta opuści wyznaczone granice. Za pośrednictwem aplikacji otrzymasz również natychmiastowe powiadomienia o potencjalnej kradzieży. Korzystając z systemu GPS i aplikacji, można śledzić w czasie rzeczywistym położenie kosiarki automatycznej Luba.

 

 
 

Kontakt:

PROSAT FOJCIK SP.J.
ul. Wyzwolenia 2, 47-450 Krzyżanowice

Zamówienia przedpremierowe i więcej informacji: krzyzanowice@prosat.pl

Od teraz STIHL w PROSAT!


PROSAT oficjalnym dealerem i serwisem marki

Jako PROSAT śpieszymy poinformować, że jesteśmy oficjalnym dealerem marki STIHL. Zapraszamy do naszych salonów w Raciborzu i Kietrzu oraz serwisu w Krzyżanowicach. Jako jeden z większych przedstawicieli branży ogrodniczej w okolicy zapraszamy wszystkich okolicznych klientów do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą. Kosiarki, kosy i pilarki marki STIHL to produkty cieszące się dużą popularnością i renomą w branży. 

Nasi sprzedawcy chętnie pomogą w doborze odpowiedniego sprzętu, a serwisanci naprawią każdą awarię.

 

 
 
 
 

PROSAT Krzyżanowice oficjalnym dealerem marki EHRLE

Ehrle


PROSAT Krzyżanowice oficjalnym dealerem marki EHRLE!

PROSAT Krzyżanowice zostały oficjalnym dystrybutorem marki EHRLE. W ofercie posiadamy myjki wysokociśnieniowe, gorąco/zimno wodne, mobile i stacjonarne.  Dodatkowo marka EHRLE to również myjnie samochodowe wielostanowiskowe. Dla uzupełnienia oferty posiadamy również odkurzacze. Od lat cieszą się bardzo dobrą opinią wśród wielu branż i dziedzin życia. Popularne stały dla hodowców drobiu i trzody chlewnej, w przemyśle spożywczym oraz w branży motoryzacyjnej. 

Zapraszamy do odwiedzin naszego salonu, w którym prezentujemy szeroką gamę myjek i odkurzaczy. Wykwalifikowana kadra pomoże w zakupie. Całą naszą ofertę można również znaleźć na www.kosiarka.pl.

Skontaktuj się z naszym sklepem PROSAT Krzyżanowice Technika Ogrodowa.

 

 
 
 
 
 

Autoryzowany punkt sprzedaży FISKARSPROSAT

Przygotuj ogród na zimę.

PROSAT Racibórz, Kietrz i Krzyżanowice to miejsca, w których kupisz narzędzia ogrodnicze marki FISKARS. Każdy sklep PROSAT to autoryzowany dystrybutor tej marki na śląsku i opolszczyźnie. Jeśli chcesz przygotować swój ogród na zimę, przyciąć drzewka, krzewy, zadbać o rośliny, zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych oraz sprzedaży online na www.kosiarka.pl.
W sprzedaży posiadamy:
sekatory
nożyce
łopaty i szufle
grabie i widły
siekiery i piły
oraz dużo więcej

Rozlokowanie w różnych miejscowościach śląska i województwa opolskiego sprawia, że dojazd jest łatwy i przyjemny. Chętnie doradzimy w wyborze narzędzi i urządzeń ogrodniczych nie tylko marki FISKARS. Jakość i niezawodność tych narzędzi sprawia, że są najczęściej wybierane w całej Polsce i nie tylko.

Jako sklep partnerski służymy fachową wiedzą zdobytą na licznych szkoleniach. Narzędzia do ogrodu są niezastąpione przy pracy, pozwalają utrzymać czystość, przycinać drzewka i krzewy. 

FISKARS jest jednym z największych producentów narzędzi ogrodowych. Jego oferta jest bogata w narzędzia do pielenia, przycinania i podlewania. W sklepach PROSAT w Raciborzu, Kietrzu i Krzyżanowicach znajdziemy większość z nich. Całą naszą ofertę można również znaleźć na www.kosiarka.pl.

Skontaktuj się z naszym sklepem PROSAT Krzyżanowice Technika Ogrodowa.

 

 
 
 
 
 
 
Montaż gazowego kotła pulsacyjnego AUER Pulsator Racibórz, śląskie i opolskie


Najnowocześniejszy piec gazowy na rynku
Kocioł pulsacyjny AUER PULSATOR to najbardziej zaawansowane urządzenie w rodzinie gazowych kotłów kondensacyjnych. Zasada spalania gazu, opracowana i zastosowana pierwotnie w technologii silników lotniczych w rakietach wojskowych V1 została w końcu przeniesiona na grunt cywilny, opracowanie technologii tego urządzenia grzewczego jest możliwe dzięki 10-letniemu programowi badań francuskiej firmy Auer (której opracowanie zastrzeżone zostało międzynarodowym patentem).Jak to działa?

Tradycyjny kondensacyjny kocioł gazowy z palnikiem, został tutaj zastąpiony zamkniętą komorą spalania.
Przez otwartą klapę zaworu komory spalania dostaje mieszanina paliwa w postaci gazu i powietrza.
Następnie świeca zapłonowa inicjuje zapłon, który powoduje wybuch, następuje wzrost ciśnienia i domkniecie klapki.
Spaliny gwałtownie przemieszczają się spiralnego zwoju rur wylotowych (notabene jest to wymiennik ciepła).
Powstałe w komorze spalania podciśnienie otwiera klapę zaworou powodując wlot kolejnej mieszanki
paliwa kotła gazowego. Rozgrzana świeca zapłonowa wywołuje kolejne zapłony bez obecności iskry.
Cykl ten powtarzany jest 115 razy na sekundę tworząc serię mikrowybuchów.Korzyści i przewaga gazowego kotła pulsacyjnego nad tradycyjnym kondensacyjnym

 • każda sekunda pracu kotła to 115 mikrowybuchów. Każdy mikrowybuch ma taką samą wydajność energetyczną. Moc grzewcza dostosowywana jest przez czas pracy kotła, tak więc z kotła o mocy 20 kW można teoretycznie uzyskać moc w zakresie od 1 do 20 kW. Nie ma ograniczeń wynikających z możliwości modulacyjnych palnika. Brak ryzyka przewymiarowania kotła w instalacji grzewczej.
 • wymiennik ciepła i komora spalania Kotła Pulsacyjnego są całkowicie zanurzone w wodzie, dzięki temu powstaje duża powierzchnia wymiany ciepła. Zapewnia to doskonałą sprawność urządzenia.
 • turbulętny przepływ spalin sprawia, że na wewnętrznej powierzchni wymiennika nie osadza się warstwa ograniczająca wymianę ciepła. Zapewnia to stałą sprawność mimo upływu czasu i utrzymuje zużycie gazu na niezmiennie niskim poziomie.
 • kocioł pulsacyjny nie wymaga regulacji i czyszczenia. Oznacza to znaczne oszczędności w każdym sezonie grzewczym.
 • standard wyposażenia obejmuje sterowanie dla trzech niezależnych obiegów grzewczych oraz czujnik pogodowy.
 • bardzo prosta budowa kotła i doskonała jakość użytych materiałów (inox 316L) zapewniają funkcjonowanie kotła przez dużo dłuższy okres niż w przypadku kotłów z palnikiem
 • PULSATOR to najbardziej ekologiczne urządzenie gazowe (dla kotła o mocy 20kW emisja 10mg NOx/kWh). Doskonale współpracuje z alternatywnymi źródłami ciepła i może być zasilany zarówno gazem ziemnym jak i LPG.
 • kocioł pulsacyjny jako jedyny posiada aprobatę techniczną na zastosowanie przewodów wydechowych z PCV-U. Rozwiązanie to pozwala znacznie ograniczyć koszty instalacji.
Bezpieczeństwo kotła AUER

Mikrowybuchy mieszanki gazowej w Kotle Pulsacyjnym są całkowicie bezpieczne, gdyż są niewielkich rozmiarów zoptymalizowane do ciągłej pracy.
Ciśnienie powstające w procesie spalania jest również znikome. Co więcej, temperatura w komorze spalania jest niższa niż w kotłach kondensacyjnych z palnikami.

Formularz kotła AUER

Pozwoli nam to spersonalizować dla Państwa ofertę oraz ułatwi porządek przy kompletowaniu dokumentów, wniosków czy zestawień.
Podaj nr. zadzwonimy do Ciebie w kwestiach wstępnej wyceny montażu gazowego kotła pulsacyjnego AUER (e-mail nie jest on przekazywany osobom trzecim - na tym etapie jest on przechowywany tylko w wiadomości mailowej, która z czasem zostanie wykasowana).
Wyślemy na niego odp. w kwestiach wstępnej wyceny pompy ciepła (nie jest przekazywany osobom trzecim - na tym etapie jest on przechowywany tylko w wiadomości mailowej, która z czasem zostanie wykasowana).
Podaj adres, montujemy w obrębie Raciborza do 20 km.
Powiedz jaki jest zakres tej inwestycji.
Powiedz nam, czy Twój budynek ma trwała izolację cieplną.
Pozwoli nam poznać jak będzie dystrybuowane ciepło w instalacji grzewczej i jak wpłynie na moc grzewczą kotła gazowego.
Postaramy się maksymalnie dostosować do Twojego harmonogramu.

Informacja RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania usługi wstępnej wyceny. Administratorem danych osobowych jest PROSAT Fojcik Sp. j. (właściciel prosat.pl) z siedzibą przy ul. Rudzkiej 107, 47-400 Racibórz. Dane pozyskane z formularza będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji wyceny, w tym wysłaniu informacji zwrotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu skontaktowania się z zgłaszającym. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim oraz będą przechowywane na skrzynce mailowej tylko i wyłącznie w celu obliczeń i kalkulacji oraz kontaktu zwrotnego. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami pod numerem telefonu +48 695118804 lub pod adresem