Oferty pracy w Raciborzu w firmie PROSAT

Praca

FIRMA PROSAT ZATRUDNI:

Sprzedawcę  

Wymagane:

  • zaangażowanie w wykonywaną pracę
  • doświadczenie w handlu
  • uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym (można później zrobić)

Mile widziane:

  • znajomość branży grzewczej (pompy ciepła, kotły)
    lub
  • znajomość branży ogrodniczej (kosiarki, maszyny ogrodnicze)

Miejsce pracy:

PROSAT, 47-400 Racibórz, Rudzka 107

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy dostarczyć na adres firmy:

PROSAT
47-400 Racibórz
Rudzka 107
tel.:   695 11 88 02

lub na adres mailowy:

info@kotly.com

Co oferujemy:
• Stałą pracę w stabilnej Firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Całoroczną umowę o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)
• Rozwojowe środowisko pracy w dynamicznym i doświadczonym zespole
• Możliwość zwiększania kwalifikacji poprzez szkolenia produktowe i zdobywanie nowych
doświadczeń zawodowych
• Atrakcyjny system wynagrodzeń, premie, nagrody jubileuszowe, ZFŚS, możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego

Prosimy o dopisanie do Państwa podania następującej klauzuli:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych na cele rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejsze oświadczenie obejmuje również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu w przyszłości. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego PROSAT Fojcik Sp.j. informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROSAT Fojcik Sp.j. z siedzibą w Raciborzu (kod poczt. 47-400), przy ul. Rudzkiej 107.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również dalszych procesach rekrutacyjnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazanych w katalogu danych osobowych, które pracodawca, zgodnie z Kodeksem Pracy, może żądać od osoby ubiegającej się o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO. W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji ww. celów, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.