Wymiany kotłów w Raciborzu i woj. śląskim 2024

W Polsce nadal istnieje kilka milionów pieców węglowych, znanych jako kopciuchy, które zanieczyszczają powietrze i negatywnie wpływają na klimat poprzez emisję tlenków węgla, dwutlenków siarki i azotu oraz pyłów zawieszonych. Proces wymiany tych urządzeń postępuje bardzo wolno, co skutkuje rocznymi przypadkami chorób i zgonów związanych ze smogiem. W odpowiedzi na tę sytuację, wiele sejmików wojewódzkich wprowadza uchwały antysmogowe, zakazujące korzystania z kopciuchów oraz przeprowadzających kontrolę urządzeń grzewczych, niedopełnienie obowiązku wymiany grozi grzywną do 5 000 zł. Szczególnie dotknięte problem jest woj. śląskie, stojące tradycją na ogrzewaniu węglem, jako głównym źródłem ogrzewania, ale również w skali
krajowej liczby nie pozostawiają złudzeń co do skali problemu (wg. bazy CEEB z grudnia 2022 pozostało blisko 3 mln kotłów poniżej 5 klasy do wymiany).

Inicjatywy takie jak „Karny kopciuch” poza kontrolami lokalnych samorządów również przyczyniają się do wymiany kotła c.o

Wymiana kotła a kontrole w Raciborzu

W roku 2024 planowane jest wprowadzenie zakazu stosowania kopciuchów w siedmiu województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubelskim (oraz kotłów klasy 1. i 2. zgodnie z normą PN-EN 303-5:2002), zachodniopomorskim, świętokrzyskim (dotycząc piece o klasie 3. i 4. od 1 lipca 2024 r.), a w województwach śląskim i podkarpackim zakaz dotyczy kotłów bezklasowych używanych od 5 do 10 lat od daty produkcji. Dodatkowo, w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim zakazane będą piece na paliwa stałe o klasie niższej niż 5, a w województwie kujawsko-pomorskim wprowadzony zostanie zakaz korzystania z kominków oraz spalania węgla i drewna.

Warto zaznaczyć, że lokalne uchwały antysmogowe obowiązujące w wielu miejscach są zazwyczaj bardziej rygorystyczne, wprowadzając krótsze terminy wymiany pieców emitujących zanieczyszczenia. Właściciele domów, którzy nie dostosują się do terminów wymiany i będą nadal używać przestarzałych kopciuchów, mogą być ukarani mandatami od straży gminnej, sięgającymi nawet 5 tysięcy złotych, zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń. Miasto Racibórz zapowiada, że w roku 2024 kończy z ulgą spowodowaną trudną sytuacją w okresie pandemii i kryzysu energetycznego i rozpocznie kontrole.


Stare kotły czekają na wymianę w RaciborzuJeszcze wiele kotłów czeka na wymianę, aby realnie dało się odczuć poprawę jakości powietrza.

Zeszły rok potraktowaliśmy ulgowo, bo była trudna sytuacja energetyczna, mieszkańcy bali się przechodzić na gaz, Miasto dofinansowało zakup węgla, bo wybuchła wojna. Dlatego nie nękaliśmy mieszkańców kontrolami pieców, ale już nie będziemy tolerować sytuacji, że kopciuchy podtruwają sąsiadów. Zwiększamy liczbę kontroli i nie chodzi tu o wywieranie presji na wymianę pieca poprzez straszenie.

Cytat artykułu lokalnej gazety i słów wypowiedzianych przez Dawida Wacławczyka na sesji rady miasta Racibórz.

Wymiana kotła a dofinansowania w Raciborzu

Stan wymiany kotłów przez poszczególne podmioty (dla naszego regionu) będzie kontrolowany w oparciu o „Rekomendacje 2.0 dotyczące ochrony powietrza (2023)”. Dokumenty te zostały opracowane przez „Śląski związek gmin i powiatów”. Zawartość rekomendacji opisuje co i jak będzie kontrolowane w kotłowniach, wystarczy rozwinąć zakładkę „Rekomendacje 2.0” i otworzyć załączniki.
Trzeba wskazać, że przepisy antysmogowe nie wchodzą w życie natychmiastowo, dając mieszkańcom czas na modernizację systemów grzewczych, a czas na ich wejście i zaznajomienie się mocno się wydłużył.
Dodatkowo, istnieją programy publiczne wspierające wymianę kopciuchów, takie jak Program Czyste Powietrze, Moje Ciepło który oferują dofinansowanie również na ekologiczne urządzenia
grzewcze oraz ulgi w PIT na termomodernizację (docieplenie, wymiana stolarki, audyt). O szczegóły warto zapytać Nas, gdyż posiadamy praktyczne doświadczenie realizacji
dotacji na wymianę kotła, założenie instalacji fotowoltaicznej (również z magazynem energii elektrycznej), przy czym formalności dla każdego przypadku mogą być mniej lub bardziej skomplikowane.
Programy lokalne natomiast zapewniają najuboższym mieszkańcom zwrot kosztów wymiany kopciuchów na źródła ciepła o niskim lub zerowym poziomie emisji.

PROSAT pomaga swoim klientom w procesie ubiegania się o dotacje i formalną obsługą wniosków w celu wymiany kotła na urządzenie grzewcze, posiadające
5 klasę, ekoprojekt (obecnie dotowane są już tylko kotły na pellet lub kotły na drewno) lub będące pompą ciepła, kotłem gazowym (przy przym należy mieć na uwadze skaczące ceny gazu
oraz planowane odejście od opalania gazem dla domów jednorodzinnych poprzez ustawę dyrektywy budynkowej i zakazu ogrzewania paliwami kopalnymi, do których również zalicza się gaz z ustalonym
terminem odejścia w 2040 roku, dochodzi również brak dotacji na kocioł gazowy będący jedynym źródłem ogrzewania od 2025).

Kocioł, piec na gaz, czy pompa ciepła?

W kontekście zastępowania kopciuchów, pompy ciepła zyskiwały w ostatnich latach na popularności, będąc obecnie jednym z najczęściej wybieranych urządzeń grzewczych w Polsce.
Niemniej jednak, należy ostrożnie podejść do wyboru i instalacji pomp ciepła, aby uniknąć potencjalnych kosztów eksploatacji przekraczających pierwotne prognozy,
na te zaś składają się straty ciepła poprzez nieszczelności lub brak należytej izolacji termicznej, odmrożenie stawki VAT na prąd, którym zasilane są pompy ciepła,
co jest znaczące, w przypadku braku fotowoltaiki. Przy wymianie kotła na pompę ciepła warto poprosić naszego fachowca o darmową wycenę.

W PROSAT pomożemy rozwiązać te kwestie dostarczając doradztwo i kompleksową usługę wykonania, od wyceny, projektu po montaż i uruchomienie źródła ciepła, jego serwis
i obsługę pogwarancyjną. Wycena zwykle jest darmowa (do 30 km od Raciborza), a realizacja projektu wymiany kotła do 100 km od Raciborza.

Wymiana kotła na pompę ciepła

W decyzji, czy pompa ciepła jest odpowiednia dla inwestora pomoże solidnie wykonany audyt energetyczny wraz z zlokalizowaniem miejsc straty ciepła. Również taki audyt w PROSAT jesteśmy w stanie wykonać,
a kamery termowizyjne pozwolą zlokalizować ubytki ciepła.
Ostatnie miesiące końcówki roku 2023 pokazały pewne zmniejszenie zainteresowania pompami ciepła z powodu błędów popełnionych na etapie doboru i instalacji. W skali długoterminowej jednakże to pompy ciepła pozostaną atrakcyjnym i promowanym rozwiązaniem na rynku europejskim.
Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie urządzenia są jednakowe, a niektóre mogą charakteryzować się gorszymi parametrami energetycznymi i emisją hałasu, szczególnie jeśli pochodzą od nieznanych producentów z Chin lub tzw. wietrzeń magazynów starych modeli bazujących np. na przestarzałym czynniku roboczym R410a.
Znawcy tematu ostrzegają, że istnieje ryzyko, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzi w 2024 roku zapisy zaostrzające regulacje dotyczące pomp ciepła, co może wpłynąć na dostępność dotacji dla urządzeń o potwierdzonych wysokich parametrach, zweryfikowanych w niezależnych laboratoriach.

Darmowa wycena i konsultacja wymiany kotła węglowego na zgodny z wymaganiami uchwały antysmogowej

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i Nazwisko Inwestora:
Pozwoli nam to spersonalizować dla Państwa ofertę oraz ułatwi porządek przy kompletowaniu dokumentów, wniosków czy zestawień.
Podaj nr. zadzwonimy do Ciebie w kwestiach wstępnej wyceny montażu kotła centralnego ogrzewania (e-mail nie jest on przekazywany osobom trzecim - na tym etapie jest on przechowywany tylko w wiadomości mailowej, która z czasem zostanie wykasowana).
Wyślemy na niego odp. w kwestiach wstępnej wyceny wymiany lub montażu kotła c.o (nie jest przekazywany osobom trzecim - na tym etapie jest on przechowywany tylko w wiadomości mailowej, która z czasem zostanie wykasowana).
Adres montażu kotła centralnego ogrzewania:
Podaj adres, montujemy w obrębie Raciborza do 20 km.
Jakie paliwo ma być wykorzystane w procesie spalania.
Powiedz w jaki sposób chcesz obsługiwać kocioł centralnego ogrzewania i jakiego poziomu komfortu oczekujesz.
Powiedz jaki jest zakres tej inwestycji.
Powiedz nam, czy Twój budynek ma trwała izolację cieplną.
Pozwoli nam poznać jak będzie dystrybuowane ciepło w instalacji grzewczej i jak wpłynie na moc grzewczą kotła c.o.
Postaramy się maksymalnie dostosować do Twojego harmonogramu.

Informacja RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wykonania usługi wstępnej wyceny. Administratorem danych osobowych jest PROSAT Fojcik Sp. j. (właściciel prosat.pl) z siedzibą przy ul. Rudzkiej 107, 47-400 Racibórz. Dane pozyskane z formularza będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji wyceny, w tym wysłaniu informacji zwrotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu skontaktowania się z zgłaszającym. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim oraz będą przechowywane na skrzynce mailowej tylko i wyłącznie w celu obliczeń i kalkulacji oraz kontaktu zwrotnego. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Czy rozumiesz i zgadzasz się na świadome udostępnienie swoich danych osobowych?
We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami pod numerem telefonu +48 695118804 lub pod adresem